3D 1 (91)

 

Bemiddeling: een conflictoplossende werkwijze

Wordt u geconfronteerd met een conflict?

Zit u met de handen in het haar?

Mogelijk is bemiddeling iets voor u?

 

Bemiddeling: Een communicatieve methode

Bemiddeling is een manier om een conflict tussen een of meerdere personen op te lossen. In de rechtstaat zijn er verschillende wijze waardoor een conflict zal worden opgelost. bemiddeling is daarbij een optie die de partijen de mogelijkheid geeft om in overleg het conflict te behandelen. De bemiddelaar zal de partijen het forum schenken om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen het beste uitkomt. De bemiddelaar gaat op zoek naar de bekommernissen en betrachtingen van beide partijen om het conflict op te lossen. Vanuit zijn positie reikt hij de partijen de mogelijkheid om zich uit te drukken en in dialoog te treden om het conflict te benaderen.

Bemiddeling: Een engagament3d 41 (70)

Bemiddeling vraagt een engagement van de partijen. Bij de bemiddeling zijn het immers de partijen die in dialoog treden en actief deelnemen aan het zoeken van een oplossing. De bemiddelaar is slechts een instrument om de dialoog aan te wakkeren en instrumenten aan te reiken om het conflict vanuit een ander perspectief te benaderen. De bemiddelaar treedt niet toe tot de dicussie maar begeleidt ze. Hierdoor blijven de partijen het heft in handen houden en zullen de partijen de oplossing aanreiken. Dit vraagt een actief engagement van de partijen, onder beperkte spelregels, deelnemen aan de dialoog.

Translate »